Crveni krst Valjevo je nastavio sa realizacijom preventivnih predavanja i kreativnih radionice na temu „Bezbednost dece u saobraćaju“ u gradskoj OŠ „Sestre Ilić“ ovoga puta u dve grupe – 2 nastavna časa za 5 odeljenja prvog razreda, tačnije prisustvovalo je 109 učenika, uz prisusvo 5 učiteljica, a aktivnost su realizovali - 3 radnika stručne službe i 4 edukovana mlada volontera sekcije Crvenog krsta Valjevo pri osnovnim školama. Po završetku aktivnosti podeljeni su edukativni rasporedi časova za sve prisutne.

12.09.2017.

Crveni krst Valjevo je nastavio sa realizacijom preventivnih predavanja i kreativnih radionice na temu „Bezbednost dece u saobraćaju“ u gradskoj OŠ „Sestre Ilić“ ovoga puta u dve grupe – 2 nastavna časa za 5 odeljenja prvog razreda, tačnije prisustvovalo je 109 učenika, uz prisusvo 5 učiteljica, a aktivnost su realizovali - 3 radnika stručne službe i 4 edukovana mlada volontera sekcije Crvenog krsta Valjevo pri osnovnim školama. Po završetku aktivnosti podeljeni su edukativni rasporedi časova za sve prisutne.

Cilj: Nulta tolerancija u povređivanju dece u saobraćaju a posebno u zonama škola.

Aktivnost je realizovana u formi predavanja, video prezentacija i interaktivnog rada sa pitalicama, porukama i pukama sa aktivnim učešćem prvaka u razgovoru sa našim predavačima i na svako pitanje bili su spremni da daju odgovor pri čemu su pokazali zavidno interesovanje da prošire svoje znanje iz oblasti saobraćaja.

Predavanja se upotpunjuju prikazivanjem edukativnih sekvenci iz filmova „Zebra, znak, semafor“, „Opasne igre“ („Dunav film“) i „Ulica nije mesto za igru“ („Avala Filma“), uz pomoć kojih su deca u prilici da vide opasne situacije i rizična ponašanja u saobraćaju, a istovremeno da se upoznaju sa osnovnim saobraćajnim znacima i vidovima bezbednog ponašanja.

Opšti cilj: ovih predavanja je edukacija prvačića o pravilima ponašanja u saobraćaju, s obzirom da se po prvi put suočavaju sa novim izazovima na putu od kuće do škole i nazad, a sve u cilju njihove bezbednosti jer su oni najranjiviji učesnici u saobraćaju te je od velikog značaja da se na početku školske godine posveti pažnja ovoj veoma bitnoj temi – temi bezbednosti u saobraćaju jer dečje kretanje je nepredvidljivo – često iznenada skoče, potrče i slično.

Difuzija: Na početku predavanja prisutni su upoznati sa informacijama o ulozi Crvenog krsta, njegovoj misiji, ciljevima i osnovnim principima.

Aktivnosti su realizovane u saradnji sa partnerima Crvenog krsta Valjevo: Zavodom za javno zdravlje Valjevo i Patronažna služba Doma zdravlja Valjevo.