Crveni krst Valjevo je u utorak, 12. marta u OŠ „Desanka Maksimović“ realizovao 6. predavanje i radionicu u nizu na temu Bezbednosti dece u saobraćaju u okviru Promo- cije zdravih stilova života za učenike 6.razreda.

12.03.2019.

Crveni krst Valjevo je u utorak, 12. marta u OŠ „Desanka Maksimović“ realizovao 6. predavanje i radionicu u nizu na temu Bezbednosti dece u saobraćaju u okviru Promo- cije zdravih stilova života za učenike 6.razreda. Održa-no je interaktivno predavanje na temu zdravlja i zdravih stilova života kao i bezbednosti dece u saobraćaju, tačnije bezbednosti pešaka i biciklista, kao i promocija hodanja i bicikliranja kao jednog od vidova zdravih stilova života i očuvanja životne sredine, a u sklopu te teme je zajedno sa učenicima urađen i kviz kroz koji su na zanimljiv način đaci proverili svoja znanja.

Događaj se organizuje u okviru projekta „City Walk“, sa ciljem povećanja svesti građana o značaju usvajanja zdravih stilova života i kretanja, urbane mobilnosti i zaštite životne sredine kroz organizovanje mnogobrojnih aktivnosti i događaja, čemu se priključio i Crveni krst Valjevo sa svojim partnerima iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo na poziv grada Valjeva. Grad Valjevo je jedini grad iz Srbije u kom se ovaj projekat implementira, a Crveni krst Valjevo sprovodi aktivnosti u okviru svoga mandata na Promociji zdravih stilova života a na temu Bezbednosti dece u saobraćaju, za učenike 6. razreda svih Valjevskih osnovnih škola. Aktivnosti se sprovode u periodu od 04.-15. marta, u vidu edukativnih interaktivnih predavanja i realizacijom kviza koji se sprovodi na kraju predavanja kao vid evaluacionog testa za učenike.

Televizija Va Plus kontinuirano medijski prati i obaveštava o aktivnostima koje sprovodimo u školama.
Difuzija: Na početku predavanja prisutni su bili upoznati sa ulogom, misijom, ciljevima i osnovnim principima Crvenog krsta.