Crveni krst Valjevo je u petak, 11. oktobra realizovao završna predavanja koje realizujemo u toku Dečje nedelje pod sloganom:„Da pravo svako - dete uživa lako“, u isturenom odeljenju osnovne škole „Andra Savčić“ u Gornjoj Grabovici

11.10.2019.

Crveni krst Valjevo je u petak, 11. oktobra realizovao završna predavanja koje realizujemo u toku Dečje nedelje pod sloganom:„Da pravo svako - dete uživa lako“, u isturenom odeljenju osnovne škole „Andra Savčić“ u Gornjoj Grabovici za učenike od 1. do 4. razreda, gde smo realizovali aktivnosti iz oblasti Bezbednosti dece u saobraćaju i Promocije zdrave ishrane kod mladih, sa osvrtom na značaj ishrane za zdravlje i razvoj svakog deteta, kroz prezentacije i stručna predavanja na ove teme. Sve aktivnosti realizujemo timski, zajedno sa našim partnerima iz Doma zdravlja - služba polivalentne patronaže i Zavodom za javno zdravlje Valjevo. Ove godine se obeležava i značajan jubilej, 30 godina Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti ljudskih prava koja se tiču deteta.

Crveni krst Valjevo će u toku Dečje nedelje svakodnevno realizovati predavanja i radionice za đake u seoskim školama zajedno sa svojim stalnim partnerima, a za kraj Dečje nedelje biće održana rekreativno-humanitarna aktivnost Crvenog krsta pod sloganom – „Trka za srećnije detinjstvo“, koja je usmerena ka ostvarenju trajnog cilja, neprekidnom podmlađivanju i omasovljenju članstva i volontera, gde deca i mladi pokazuju svoje opredeljenje ka zdravom načinu života i najvišim humanim vrednostima.

Bezbednost dece u saobraćaju: Na radionici su deca na kreativan način kroz zanimljive video prezentacije i interaktivan rad učili o osnovna pravilima ponašanja u saobraćaju, zatim ko su učesnici u saobraćaju, koji saobraćajni znaci postoje o čemu su diskutovali sa našim predavačima. Na kraju radionice su im podeljeni multifunkcionalni rasporedi časova sa zanimljivim pitalicama i korisnim savetima na temu bezbednosti u saobraćaju.

Pravilna ishrana: Realizovali smo kreativnu radionicu na temu pravilne ishrane uz zanimljivu prezentaciju, a posebna pažnja posvećena je piramidi ishrane o kojoj su učenici slušali i učili na kreativan i vizuelno atraktivan način, uz video prezentacije, pri čemu su i oni imali aktivnu ulogu a samim tim su i sticali i usvajali preko potrebna znanja o pravilima i značaju pravilne i zdrave ishrane.