Crveni krst Valjevo je, u subotu 11. septembra, sa svojim ekipama prve pomoći, učestvovao u obeležavanju Svetskog dan prve pomoći putem manifestacije javnog predstavljanja, koju je inicirao Crveni krst Srbije a koja je održana u Kraljevu.

11.09.2021.
Crveni krst Valjevo je, u subotu 11. septembra, sa svojim ekipama prve pomoći, učestvovao u obeležavanju Svetskog dan prve pomoći putem manifestacije javnog predstavljanja, koju je inicirao Crveni krst Srbije a koja je održana u Kraljevu.

Ovogodišnji Svetski dan prve pomoći obeležen je pod sloganom ''Prva pomoć deci – prva pomoć za decu'' sa ciljem da se skrene pažnja javnosti koliko je izrazito važno učiti decu od najranijeg uzrasta da pravilno reaguju u slučaju nezgode i kako da pruže prvu pomoć. Jednako je bitno da svi koji rade sa decom i borave sa njima (vaspitači, nastavnici, sportski treneri) znaju koje su najčešće povrede kod dece i kako da pomognu u slučaju povređivanja. Pored javnog predstavljanja znanja i veština za građane Kraljeva, organizovane su i smotre ekipa prve pomoći na kojima su učestvovali najuspešniji mladi volonteri Crvenog krsta koji su prikazivali veštine spasavanja života i pružanja prve pomoći na simuliranim situacijama nesreće i povređivanja kod dece i mladih.

Pored ovih i drugih lokalnih aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana prve pomoći, Crveni krst Valjevo se pridružio i kampanji koju je ovim povodom otpočeo Crveni krst Srbije pod sloganom ''Kada je život u tvojim rukama''. Cilj kampanje je edukacija građana kako da reaguju u slučaju naglog srčanog zastoja, to jest kako da primene mere oživljavanja i upotrebe automatski spoljašnji defibrilator. Prvi promoter ove kampanje bio je naš proslavljeni košarkaš Boban Marjanović, koji je učestvovao u promociji značaja prve pomoći i upotrebe automatskog spoljašnjeg defibrilatora na događaju organizovanom u Beogradu.