Crveni krst Valjevo je nastavio sa realizacijom preventivnih predavanja i kreativnih radionice na temu „Bezbednost dece u saobraćaju“ u gradskoj OŠ „Vladika Nikolaj Velimirović“ u Valjevu za učenike 3 odeljenja prvog razreda, za ukupno 68 učenika, uz prisustvo 3 učiteljice, a aktivnost su realizovali 3 radnika stručne službe i 5 edukovanih mladih volontera sekcije Crvenog krsta Valjevo pri osnovnim školama.

11.09.2017.

Crveni krst Valjevo je nastavio sa realizacijom preventivnih predavanja i kreativnih radionice na temu „Bezbednost dece u saobraćaju“ u gradskoj OŠ „Vladika Nikolaj Velimirović“ u Valjevu za učenike 3 odeljenja prvog razreda, za ukupno 68 učenika, uz prisustvo 3 učiteljice, a aktivnost su realizovali 3 radnika stručne službe i 5 edukovanih mladih volontera sekcije Crvenog krsta Valjevo pri osnovnim školama.

Cilj: Nulta tolerancija u povređivanju dece u saobraćaju a posebno u zonama škola.

Kao što smo već rekli, ovo je veoma važan rad na preventivi. Aktivnost je realizovana u formi predavanja, video prezentacija i interaktivnog rada sa pitalicama, porukama i pukama sa aktivnim učešćem prvaka u razgovoru sa našim predavačima i na svako pitanje bili su spremni da daju odgovor pri čemu su pokazali zavidno interesovanje da prošire svoje znanje iz oblasti saobraćaja.

Opšti cilj: ovih predavanja je edukacija prvačića o pravilima ponašanja u saobraćaju, s obzirom da se po prvi put suočavaju sa novim izazovima na putu od kuće do škole i nazad, a sve u cilju njihove bezbednosti jer su oni najranjiviji učesnici u saobraćaju te je od velikog značaja da se na početku školske godine posveti pažnja ovoj veoma bitnoj temi – temi bezbednosti u saobraćaju jer dečje kretanje je nepredvidljivo – često iznenada skoče, potrče i slično.

Predavanja se upotpunjuju prikazivanjem edukativnih sekvenci iz filmova „Zebra, znak, semafor“, „Opasne igre“ („Dunav film“) i „Ulica nije mesto za igru“ („Avala Filma“), uz pomoć kojih deca uče na praktičnim primerima o učesnicima u saobraćaju, osnovnim saobraćajnim znacima i vidovima bezbednog ponašanja . Svaki segment filma ima zanimljive anegdote a naši predavači postavljanjem pitanja uključuju decu u razgovor što im drži pažnju i čini samo predavanje interesantnijim. Predavanju je prisustvovalo i pet učenika petog razreda iz sekcije Crvenog krsta Valjevo u osnovnim školama koji su postavljali zanimljive pitalice i delili multifunkcionalne rasporede časova prisutnim prvacima i njihovim učiteljicama.

Difuzija: Uvodni deo predavanja bio je posvećen difuziji, upoznavanjem prisutnih sa ulogom, misijom, ciljevima i osnovnim principima Crvenog krsta.

U ovoj aktivnosti Crvenog krsta Valjevo učestvovali su i naši saradnici iz Patronažne službe Doma zdravlja Valjevo i Zavoda za javno zdravlje Valjevo.