Crveni krst Valjevo je u četvrtak, 10. oktobra nastavio aktivnosti koje realizujemo u toku Dečje nedelje pod sloganom:„Da pravo svako - dete uživa lako“, u seoskoj osnovnoj školi „Zdravko Jovanović“ u Poćuti

10.10.2019.

Crveni krst Valjevo je u četvrtak, 10. oktobra nastavio aktivnosti koje realizujemo u toku Dečje nedelje pod sloganom:„Da pravo svako - dete uživa lako“, u seoskoj osnovnoj školi „Zdravko Jovanović“ u Poćuti gde smo realizovali aktivnosti iz PHV - Promocija humanih vrednosti, Bezbednosti dece u saobraćaju i Promocije zdrave ishrane kod mladih, sa osvrtom na značaj ishrane za zdravlje i razvoj svakog deteta, kroz prezentacije i stručna predavanja na ove teme. Sve aktivnosti realizujemo timski, stručno i kvalitetno, zajedno sa našim partnerima iz Doma zdravlja - služba polivalentne patronaže i Zavodom za javno zdravlje Valjevo. Ove godine se obeležava i značajan jubilej, 30 godina Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti ljudskih prava koja se tiču deteta.

Crveni krst Valjevo će u toku Dečje nedelje svakodnevno realizovati predavanja i radionice za đake u seoskim školama zajedno sa svojim stalnim partnerima, a za kraj Dečje nedelje biće održana rekreativno-humanitarna aktivnost Crvenog krsta pod sloganom – „Trka za srećnije detinjstvo“, koja je usmerena ka ostvarenju trajnog cilja, neprekidnom podmlađivanju i omasovljenju članstva i volontera, gde deca i mladi pokazuju svoje opredeljenje ka zdravom načinu života i najvišim humanim vrednostima.

PHV-promocija humanih vrednosti: Realizovali smo 2 radionice, iz modula 1 oblast Tolerancija i poštovanje razlika - radionica Ogledalo u kojoj se diskutovalo o razlikama koje postoje među ljudima, toleranciji i pravu na različitosti, i radionicu iz modula 6 oblast Dečja prava – radionica Osnovna dečja prava na kojoj smo deci približili suštinu dečjih prava i ujedno ih upoznali sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta, najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti ljudskih prava koja se tiču deteta.

Bezbednost dece u saobraćaju: Na radionici su deca na kreativan način kroz zanimljive video prezentacije i interaktivan rad učili o osnovna pravilima ponašanja u saobraćaju, zatim ko su učesnici u saobraćaju, koji saobraćajni znaci postoje o čemu su diskutovali sa našim predavačima. Na kraju radionice su im podeljeni multifunkcionalni rasporedi časova sa zanimljivim pitalicama i korisnim savetima na temu bezbednosti u saobraćaju.

Pravilna ishrana: Realizovali smo kreativnu radionicu na temu pravilne ishrane uz zanimljivu prezentaciju, a posebna pažnja posvećena je piramidi ishrane o kojoj su učenici slušali i učili na kreativan i vizuelno atraktivan način, uz video prezentacije, pri čemu su i oni imali aktivnu ulogu a samim tim su i sticali i usvajali preko potrebna znanja o pravilima i značaju pravilne i zdrave ishrane.