Crveni krst Valjevo je aktivno obeležio 10. maj – Međunarodni dan fizičke aktivnosti manifestacijom na Gradskom trgu u Valjevu kroz promociju značaja sporta, zdravlja i zdravih stilova života.

10.05.2022.
Crveni krst Valjevo je aktivno obeležio 10. maj – Međunarodni dan fizičke aktivnosti manifestacijom na Gradskom trgu u Valjevu kroz promociju značaja sporta, zdravlja i zdravih stilova života. Cilj ove aktivnosti je zajednički poziv našim sugrađanima, kako mladima tako i starijima, da kroz fizičku aktivnost unaprede svoje zdravlje. Poziv se najviše odnosio na naše najmlađe, jer je aktivno bavljenje sportom jedan od poželjnih vidova fizičke aktivnosti. Upravo iz tih razloga zajedno sa zdravstveno preventivnim aktivistima svoje pokazne treninge održali su karatisti, rukometaši i rukometašice i košarkaši. Takođe, na istom mestu svoju postavku koja sa medicinske tačke gledišta se bavi fizičkom aktivnosšću pored CRvenog krsta imali su i Zavod za javno zdravlje, Služba polivalentne patronaže Doma zdravlja Valjevo i medicinska škola „dr Miša Pantić“.

Događaj je privukao veliku medijsku pažnju pa smo na licu mesta imali predstavnike regionalnih i lokalnih televizija, Televizije „V5“ televizije „Valjevo plus“ televizije „Marš“ ali i reportere medija sa nacionalnom pokrivenošću „B92“. Takođe, svoj medijski prostor ovoj temi su posvetili i brojni internet portali: www.objektiva.rs; www.patak.co.rs; valjevskaposla.info; www.vamedia.info; va014.info što samo svedoči o značaju teme kojoj je događaj bio posvećen.
Da bi aktivnost koju smo organizovali bila sveobuhvatna u holu treće osnovne škole „Andra Savčić“ od 13 časova organizovali smo zdravstvenu tribinu o fizičkoj aktivnosti sa gostujućim predavačom, načelnicom službe za zaštitu zdravlja dece, Doma zdravlja Valjevo, dr Valentinom Marković.

Takođe, svoja izlaganja o temi fizičke aktivnosti u osnovnoškolskom uzrastu, ishrani i slobodnom vremenu imale su zajedno sa Crvenim krstom Valjevo kolege iz Zavoda za javno zdravlje i službe polivalentne patronaže. Tribin je prisustvovalo 56 učenika i dva nastavnika.