Crveni krst Valjevo je nastavio svoje kontinuirane zdravstveno preventivne aktivnosti u sklopu prevencije „Bolesti zavisnosti“ za predškolce u vrtiću „Naša radost“, gde je održano predavanje i kreativna radionica na temu „Odrasli puše i mene guše“. Sa velikom pažnjom deca su slušala o štetnosti i uticaju duvanskog dima.

10.02.2016.
Crveni krst Valjevo je nastavio svoje kontinuirane zdravstveno preventivne aktivnosti u sklopu prevencije „Bolesti zavisnosti“ za predškolce u vrtiću „Naša radost“, gde je održano predavanje i kreativna radionica na temu „Odrasli puše i mene guše“. Sa velikom pažnjom deca su slušala o štetnosti i uticaju duvanskog dima.

Difuzija: Na početku predavanja realizovali smo kratku difuziju na teme: Značaj i uloga Crvenog krsta, misija i osnovni principi Crvenog krsta.