Crveni krst Valjevo je sa zahvalnošću prihvatio još jednu donaciju kompanija „Europrom“-a doo Valjevo i sa zadovoljstvom izvršio podelu 400 pojedinačnih prehrambenih paketa hrane svakom korisniku narodne kuhinje u Valjevu i 50 paketa za druge ugrožene grupe u stanju socijalne potrebe, koje je donirala naša lokalna, društveno odgovorna kompanija „Europrom“-a doo Valjevo.

09.12.2022.
09.12.2022. – Velika lokalna donacija Crvenom krstu Valjevo od DTL „Europrom“ doo Valjevo, - 450 pojedinačnih paketa hrane za korisnike narodne kuhinje Crvenig krsta u Valjevu.

Crveni krst Valjevo je sa zahvalnošću prihvatio još jednu donaciju kompanija „Europrom“-a doo Valjevo i sa zadovoljstvom izvršio podelu 400 pojedinačnih prehrambenih paketa hrane svakom korisniku narodne kuhinje u Valjevu i 50 paketa za druge ugrožene grupe u stanju socijalne potrebe, koje je donirala naša lokalna, društveno odgovorna kompanija „Europrom“-a doo Valjevo.

Podela ovih paketa počela je od 09.12.2022. Radost dodatnih davanja u susret praznicima u teškom vremenu za grupe u povećanom riziku, a to svakako jesu korisnici narodne kuhinje i druge ugrožene grupe, porodice sa decom i starijima, u stanju socijalne potrebe i nesigurnosti. Veliko hvala u ime svih primalaca ove pomoći i u ime Crvenog krsta Valjevo.