Crveni krst Valjevo je 08.10.2019. nastavio sa realizacijom kontinuiranih aktivnosti u okviru Dečje nedelje u seoskim školama pod sloganom:„Da pravo svako - dete uživa lako“.

08.10.2019.

Crveni krst Valjevo je 08.10.2019. nastavio sa realizacijom kontinuiranih aktivnosti u okviru Dečje nedelje u seoskim školama pod sloganom:„Da pravo svako - dete uživa lako“. Ovoga puta u matičnoj seoskoj OŠ „Prota Mateja Nenadović“ u Brankovini, na teme: PHV - Promocija humanih vrednosti, Bezbednost dece u saobraćaju i Promocija zdrave ishrane kod mladih u okviru aktivnosti – oktobar mesec – mesec pravilne ishrane, sa osvrtom na značaj ishrane za zdravlje i razvoj svakog deteta, kroz prezentacije i stručna predavanja na ove teme. Sve aktivnosti realizujemo timski, zajedno sa našim partnerima iz Doma zdravlja služba polivalentne patronaže i Zavodom za javno zdravlje Valjevo. Naše bogate aktivnosti namenjene deci u Dečjoj nedelji završićemo u subotu 12.10.2019.godine održavanjem sportsko rekreativne manifestacije „Trka za srećnije detinjstvo“ i pod motom „Imamo cilj – dođi na start“.

Ove godine se obeležava i značajan jubilej, 30 godina Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti ljudskih prava koja se tiču deteta. Crveni krst Valjevo će u toku Dečje nedelje svakodnevno realizovati predavanja i radionice za đake u seoskim školama zajedno sa svojim stalnim partnerima, a za kraj Dečje nedelje biće održana rekreativno-humanitarna aktivnost Crvenog krsta pod sloganom – „Trka za srećnije detinjstvo“ i pod motom „Imamo cilj – dođi na start“, koja je usmerena ka ostvarenju trajnog cilja, neprekidnom podmlađivanju i omasovljenju članstva i volontera, gde deca i mladi pokazuju svoje opredeljenje ka zdravom načinu života i najvišim humanim vrednostima...