Crveni krst Valjevo je nastavio aktivnosti na temu „Bezbednost dece u saobraćaju“ u OŠ „Nada Purić“ za učenike 3 odeljenja prvog razreda, za ukupno 66 učenika, a prisustvovale su i 3 učiteljice i 3 člana sekcije Crvenog krsta Valjevo pri osnovnim školama.

08.09.2017.

Crveni krst Valjevo je nastavio aktivnosti na temu „Bezbednost dece u saobraćaju“ u OŠ „Nada Purić“ za učenike 3 odeljenja prvog razreda, za ukupno 66 učenika, a prisustvovale su i 3 učiteljice i 3 člana sekcije Crvenog krsta Valjevo pri osnovnim školama.

Aktivnost je realizovana u formi predavanja, video prezentacija i interaktivnog rada sa pitalicama, porukama i pukama sa aktivnim učešćem prvaka u razgovoru sa našim predavačima i na svako pitanje bili su spremni da daju odgovor pri čemu su pokazali zavidno interesovanje da prošire svoje znanje iz oblasti saobraćaja. Pažljivo su pratili prikazane edukativne sekvence iz filmova: „Zebra, znak, semafor“, „Opasne igre“ („Dunav film“) i „Ulica nije mesto za igru“ („Avala Filma“), posle čega su odgovarali na kratke pitalice napisane u stihu na koje su davali krajnje zanimljive odgovore. Troje mladih volontera iz sekcije Crvenog krsta Valjevo u osnovnim školama su podelili prisutnim prvacima i njihovim učiteljicama multifunkcionalne rasporede časova koji će im služiti da se svakodnevno podsećaju na osnovna pravila ponašanja i bezbednosti u saobraćaju, kada god budu gledali svoj raspored časova.

I ovoga puta su tu bili i naši stalni partneri u realizaciji ovih aktivnosti: Patronažna služba Doma zdravlja Valjevo i Zavod za javno zdravlje Valjevo.