Crveni krst Valjevo je u osnovnoj školi „Ilija Birčanin“ na Stavama, realizovao planirane aktivnosti za najmlađe predškolce i učenike od 1.- 4. razreda i njihove nastavnike okviru pgograma DEČJE NEDELjE, realizacijom Radionice o zdravlju pod nazivom „ISHRANOM DO ZDRAVLjA – UČIMO KROZ IGRU“, a sve pod sloganom „ NEĆU DA BRIGAM, HOĆU DA SE IGRAM“.

07.10.2016.
07.10.2016. – DEČJA NEDELjA„ „ISHRANOM DO ZDRAVLjA – UČIMO KROZ IGRU“:

Crveni krst Valjevo je u seoskim osnovnim školama „Ilija Birčanin“ na Stavama, udaljenim 17 km od Valjeva, realizovao planirane aktivnosti za najmlađe predškolce i učenike od 1.- 4. razreda i njihove nastavnike okviru pgograma DEČJE NEDELjE, realizacijom Radionice o zdravlju pod nazivom „ISHRANOM DO ZDRAVLjA – UČIMO KROZ IGRU“, a sve pod sloganom „ NEĆU DA BRIGAM, HOĆU DA SE IGRAM“.

Aktivnosti smo realizovali u sklopu našeg plana i programa rada kao i planiranih aktivnosti koje su ušle u zvaničan program gradskih manifestacija Grada Valjeva, kroz formu predavanja uz korišćenje adekvatnih namenski pripremljenih prezentacija i interaktivni radioničarski rad.

Sve ovo je, kao i uvek do sada, realizovano u partnerskoj saradnji sa Domom zdravlja Valjevo – Polivalentnom patronažom i Zavodom za javno zdravlje Valjevo – Centrom za promociju zdravlja.