Crveni krst Valjevo je aktivno obeležio 07. april - Svetski dan zdravlja, centralnom uličnom manifestacijom na Gradskom trgu u Valjevu, pod sloganom „Naša planeta, naše zdravlje”.

07.04.2022.
Crveni krst Valjevo je aktivno obeležio 07. april - Svetski dan zdravlja, centralnom uličnom manifestacijom na Gradskom trgu u Valjevu, pod sloganom „Naša planeta, naše zdravlje”.

Ova aktivnost predstavljala je združeni, ili još bolje rečeno multidisciplinarni odgovor kako sačuvati zdravlje u najširem smislu te reči. Lokalni akteri koji se pre svega bave preventivnim radom sa stanovništvom, zajedno sa Crvenim krstom Valjevo, odlučili su da građane upoznaju sa značajem zdravstvenog indikatora „body mass index” (indeks telesne mase). Na ovaj način, jednostavnim utvrđivanjem vrednosti, bili smo u mogućnosti da trenutno damo i odgovarajuće savete koliko je zdravlje sa stanovišta indikatora narušeno.

Za prisutne građane koji su učestvovali u merenjima (visina, težina, vrednost krvnog pritiska), učenici medicinske škole su pripremili prezentaciju koja je projektovana i koja je sadržala bazične informacije o indeksu, u formi tribine na otvorenom, sa stručnom saradnicom, nutricionistkinjom Zavoda za javno zdravlje, Snežanom Marinković. Koleginica iz Zavoda savetovala je zainteresovane sugrađane kako da koriguju ishranu u skladu sa nalazom merenja. Sam proces merenja rukovodila je služba polivalentne patronaže, na standardizovanim upitnicima, uz svesrdnu asistenciju volontera Crvenog krsta Valjevo. Odziv sugrađana bio je odličan.

Aktivnosti su realizovane u tradicionalnom partnerstvu sa lokalnim akterima koji se bave zdravstveno preventivnim radom a to su: Zavod za javno zdravlje, Služba polivalentne patronaže Doma zdravlja Valjevo i medicinska škola „dr Miša Pantić“ Valjevo.

Aktivnosti su propratili svi lokalni i regionalni mediji: Regionalna VTV Valjevo, TV VA PLUS, TV Marš, nedeljnik „NAPRED” kao i lokalni internet portali www.objektiva.rs; www.patak.co.rs; valjevskaposla.info; www.vamedia.info; va014.info; posvetili priloge ovoj veoma značajnoj zdravstvenoj temi.