Crveni krst Valjevo je u četvrtak, 7. marta, u OŠ „Nada Purić“ realizovao 4. predavanje u okviru Promocije zdravih stilova života a na temu Bezbednosti dece u saobraćaju, za učenike 6. razreda osnovnih valjevskih škola u okviru projekta „City Walk“ koji se sprovodi u 17 evropskih gradova među kojima je i grad Valjevo kao jedini grad u Srbiji u kom se ovaj projekat implementira.

07.03.2019.

Crveni krst Valjevo je u četvrtak, 7. marta, u OŠ „Nada Purić“ realizovao 4. predavanje u okviru Promocije zdravih stilova života a na temu Bezbednosti dece u saobraćaju, za učenike 6. razreda osnovnih valjevskih škola u okviru projekta „City Walk“ koji se sprovodi u 17 evropskih gradova među kojima je i grad Valjevo kao jedini grad u Srbiji u kom se ovaj projekat implementira.

Realizovali smo predavanje na temu bezbednosti pešaka i biciklista u saobraćaju, kao i promocije hodanja i bicikliranja i zdravlja i zdravih stilova života a kao završni deo predavanja učenici su učestvovali u igrolikom kvizu kako bi proverili svoja znanja na ovu temu i naučili nešto novo.

Događaj se organizuje u okviru projekta „City Walk“ u koji je uključen i grad Valjevo, sa ciljem povećanja svesti građana o značaju usvajanja zdravih stilova života i kretanja, urbane mobilnosti i zaštite životne sredine kroz organizovanje mnogobrojnih aktivnosti i događaja, čemu se priključio i Crveni krst Valjevo sa svojim partnerima iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo na poziv grada Valjeva. Grad Valjevo je jedini grad iz Srbije u kom se ovaj projekat implementira, a Crveni krst Valjevo sprovodi aktivnosti u okviru svoga mandata na Promociji zdravih stilova života a na temu Bezbednosti dece u saobraćaju, za učenike 6. razreda svih Valjevskih osnovnih škola. Aktivnosti se sprovode u periodu od 04.-15. marta, u vidu edukativnih interaktivnih predavanja i realizacijom kviza koji se sprovodi na kraju predavanja kao vid evaluacionog testa za učenike.

Televizija Va Plus kontinuirano medijski prati i obaveštava o aktivnostima koje sprovodimo u školama.
Difuzija: Prisutnima smo na početku predavanja govorili o ulozi, misiji, ciljevima i osnovnim principima Crvenog krsta.