Crveni krst Valjevo je, u okviru promocije partnerske saradnje i posvećenosti mladima, a na poziv Odreda izviđača „Ilija Birčanin“ Valjevo, održao informativnu radionicu i realizovao nekomercijalnu osnovnu obuku podmlatka iz Prve pomoći za polaznike kampa mladih izviđača

05.07.2021.
Crveni krst Valjevo je, u okviru promocije partnerske saradnje i posvećenosti mladima, a na poziv Odreda izviđača „Ilija Birčanin“ Valjevo, održao informativnu radionicu i realizovao nekomercijalnu osnovnu obuku podmlatka iz Prve pomoći za polaznike kampa mladih izviđača (poletaraca), uzrasta četvrtog i petog razreda, a u sklopu njihove višednevne vodničke obuke (tečaja) na terenu u Donjim Leskovicama. Aktivnosti smo realizovali sa našom partnerskom školom, u prostoru hola OŠ „Miloš Marković“ u Donjim Leskovicama. Mlade smo ovom prilikom uputili u osnovne mere i postupke na mestu nezgode kao i značaj pravilne tehnike pružanja prve pomoći kod krvarenja i rana što je za njihovu aktivnost od posebnog značaja.

Poseban segment posvetili smo vežbama za zavojnim materijalom, a polaznici su iskazali izuzetnu pažnju i motivisanost, te im je omogućeno, kao nagrada za trud i zalaganje, da probaju oživljavanje spoljašnjom masažom srca na trenažnoj lutci. Ovo svakako nije tehnika koju oni mogu samostalno primenjivati, ali je bila mogućnost da se još bolje povežu sa ovim tematskim okvirom, te dodatno zainteresuju za prvu pomoć. Obuka je u svemu ispunila zadate ciljeve i očekivanja realizatora, instruktora ali i polaznika.