Crveni krst Valjevo je i ove godine dana 03. decembra održao tribinu o značaju prevencije HIV infekcije i očuvanju reproduktivnog zdravlja mladih u amfiteatru Ekonomske škole „Valjevo“ zajedno sa stručnim saradnicima i partnerima iz ove oblasti

03.12.2021.
Crveni krst Valjevo je i ove godine dana 03. decembra održao tribinu o značaju prevencije HIV infekcije i očuvanju reproduktivnog zdravlja mladih u amfiteatru Ekonomske škole „Valjevo“ zajedno sa stručnim saradnicima i partnerima iz ove oblasti, na temu „Nađi pravi izbor“ na kojoj je , između ostalog, emitovan i film „Dečko koji se stideo“ Crvenog krsta Srbije. Tribina je održana u sklopu decembarske kampanje borbe protiv side a u okviru tematske oblasti očuvanja reproduktivnosg zdravlja i kontracepcije kod mladih, ona je istovremeno bila i nastavak kapanje „Nađi pravi izbor“ čiji je fokus, upravo izbor kontraceptivnih metoda i metoda zaštite od nepredviđene infekcije. Pored Crvenog krsta Valjevo, ovu tribinu smo realizovali zajedno su dr Duškom Antonićem - ginekolog specijalista službe za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Valjevo uz asistenciju naših obučenih vršnjačkih edukatora u prevenciji HIV infekcije i stručnog saradnika Crvenog krsta Valjevo za zdravstveno preventivnu delatnost.

Tribina je konciprana tako da se učenicima pokaže važnost sveobuhvatnog pristupa u očuvanju reproduktivnog zdravlja, te da izbor sredstva kontracepcije, može biti način zaštite od polno prenosivih infekcija ali i metod sprečavanja maloletničkih trudnoća.

Tema je bila i opasnost od ranog stupanja u seksualne odnose, važnost redovnog odlaska kod ginekologa i oslobađanje od vršnjačkog pritiska u donošenju odluke o stupanju u intimne odnose. Na ovaj način, postignuta je tematska sinergija i poslate su unisone poruke, značajne za očuvanje reproduktivnog zdravlja svakog mladog čoveka. Za ove potrebe, prisutnima je emitovan film „Dečko koji se stideo“ Crvenog krsta Srbije, koji je na način koji je najprimereniji generaciji „milenijalaca“ povezao uvodno predavanje dr Antonića i nastavak koji se ticao prevencije zaražavanja virusom humane imunodeficijencije.