Crveni krst Valjevo je na poziv MUP-a RS - Odeljenja za vanredne situacije u Valjevu, realizovao peti po redu specijalizovani trening za 21 pripadnika voda Civilne zaštite za pružanje prve pomoći, pri specijalizovanoj jedinici civilne zažtite (SJCZ) u prostorijama Vatrogasno-spasilačkog doma Valjevo

02.11.2021.
Crveni krst Valjevo je na poziv MUP-a RS - Odeljenja za vanredne situacije u Valjevu, realizovao peti po redu specijalizovani trening za 21 pripadnika voda Civilne zaštite za pružanje prve pomoći, pri specijalizovanoj jedinici civilne zažtite (SJCZ) u prostorijama Vatrogasno-spasilačkog doma Valjevo, u sledećim oblastima:

Redosled postupaka na mestu nesreće:
 • od pristupa i procene do pružanja pomoći i nege povređenog
 • rekapitulacija postupaka
Osnovna životna potpora:
 • Kardiopulmonalna reanimacija (individulano i u rad u paru)
 • Upotreba aparata za (polu)automatsku defibrilaciju
 • Prva pomoć kod osobe bez svesti
 • Osnovna životna potpora u vreme pandemije Kovid
Prioriteti u zbrinjavanju:
 • Prioriteti u zbrinjavavanju kod masovnih nesreća
 • Prioritetu u zbrinjavanju višestrukih povreda
 • Mere za zaustavljanje krvarenja u okviru prve pomoći
 • (uvežbaavanje zaustavljanja krvarenja na ekstremitetima, glavi i trupu)
 • Upoznavanje sa novim međunarodnim smernicama za prvu pomoć, reanimaciju i edukaciju u prvoj pomoći iz 2020 godine- implementacija i kontekstualizacija
 • Standardna i iprovizovana sredstva za zbrinjavanje rana – prednosti i razlike
 • Simulacija delovanja u nesreći - sa više povređenih lica
 • Analiza vežbe i pitanja polaznika
Trening je ispred Crvenog krsta Valjevo realizovala licencirana instruktorka prve pomoći Zorica Jovanović a u ulozi demonstratora bio je saradnik za podmladak i omladinu Crvenog krsta Valjevo Aleksandar Tomić.

Obnavljanje znanja polaznici treninga su realizovali kroz praktične primere demonstracijom veština prve pomoći.
Na kraju je urađena evaluacija treninga a svi polaznici su uspešno savladali obuku, kako u teoriji tako i u praksi.