Crveni krst Valjevo je u sredu 02. februara, zajedno sa saradnicima, održao tribinu „365 dana bez duvana“ posvećenu 31.januaru - Nacionalnom danu bez duvanskog dima.

02.02.2022.
Crveni krst Valjevo je u sredu 02. februara, zajedno sa saradnicima, održao tribinu „365 dana bez duvana“ posvećenu 31.januaru - Nacionalnom danu bez duvanskog dima. Uvažavajući specifične okolnosti uzrokovane pandemijom korona virusa, te aktuelnim modelom nastave (kombinovni model), tribina je organizovana u restriktivnim okolnostima u prostoru medicinske škole „Dr Miša Pantić“ u Valjevu. Ovde prevashodno mislimo na broj prisutnih učenika, jer zbog gore pomenutog modela nije bilo dozvoljeno, samim tim ni moguće, spajanje razreda. Iz svega navedenog tribina je održana za učenike treće godine, odeljenja III-2, njih ukupno 18 i dva profesora.

Realizatori ovog značajne zdravstveno vaspitne aktivnosti, bili su stručni predavači iz partnerskih institucija, Snežana Marinković iz Zavoda za javno zdravlje, Slavica Filipović iz službe polivalentne patronaže Doma zdravlja Valjevo i stručni saradnika Crvenog krsta Valjevo, Aleksandar Tomić. Na samom početku predavanja učenici su popunili anonimnu anketu o duvanskom dimu i navikama vezanim za fizičku aktivnost i ishranu, te percepciju duvanske zavisnosti. Tribina je osmišljena tako da sadrži prezentaciju u kojoj se učenici upoznaju sa teorijskim okvirom i radionicu „Pokaži svoj stav“ gde argumentuju stavove na osnovu stečenih znanja, iskustva i uverenja.

Tribina je u svemu dosegla postavljene ciljeve i visok nivo interakcije sa slušaocima.