Crveni krst Valjevo je, i ove godine, zajedno sa svojim volonterima, partnerima i saradnicima, aktivno obeležio 01. oktobar – Međunarodni dan starijih osoba,  prikladnom postavkom i podelom promotivnog materijala u skladu sa ovogodišnjom temom za obeležavanje Svetskog dana

01.10.2020.

Crveni krst Valjevo je, i ove godine, zajedno sa svojim volonterima, partnerima i saradnicima, aktivno obeležio 01. oktobar – Međunarodni dan starijih osoba, prikladnom postavkom i podelom promotivnog materijala u skladu sa ovogodišnjom temom za obeležavanje Svetskog dana, pod sloganom: „Da li je pandemija promenila pogled na starost i starenje“; sa posebnim akcentom na: „Zdravo starenje = bolje starenje“ i „Pandemija nije prepreka – da stariji volontiraju“.

Aktivnost je realizovana ispred Doma penzionera i u Klubu penzionera Valjevo, uz aktivno učešće aktivista i članova Udruženja penzionera Valjeva. Kao i do sada, sve ovo smo realizovali u saradnji sa kolegama i partnerima u sektoru za promociju zdravlja, Zavodom za javno zdravlje i Službom polivalentne patronaže Doma zdravlja Valjevo. Zbog aktuelne epidemiološke situacije deo aktivnosti realizovan je ispred samih prostorija gde su realizatori, stručni saradnici i volonteri ukazivali na značaj održavanja rastojanja među posetiocima, ali i da oni koji aktivnost sprovode koriste zaštitne maske. Istovetno ponašanje sugerisano je i svim posetiocima i članovima Udruženja penzionera.

Cilj ovogodišnje aktivnosti je da se stručna i opšta javnost upoznaju sa strateškim ciljevima Dekade zdravog starenja od 2020.do 2030.godine, kao i podizanje svesti o posebnim zdravstvenim potrebama starijih osoba, njihovom doprinosu sopstvenom zdravlju i funkcionisanju društava u kojima žive.

Ovogodišnja tema obeležavnja, Svetskog dana starijih osoba bila je: „Da li je pandemija promenila pogled na starost i starenje“; jer je starenje populacije danas jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali i istovremeno i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova a naročito sada u periodu pandemije.

Ove godine obeležava se i 75. rođendan Ujedinjenih nacija ali i 30. obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba. Takođe, obeležavanje ovog datuma predstavljalo je i priliku da se promoviše i Dekada zdravog starenja 2020 – 2030 koja ima za cilj formulisanje Akcionog plana za starenje i zdravlje, koji utiče na pet globalnih strateških ciljeva.

Osim kontrole glikemije i vrednosti krvnog pritiska, naši stariji sugrađani bili su u prilici i da se posavtuju o ishrani i fizičkoj aktivnost u trećem dobu, kao i da daju svoje viđenje, u razgovoru sa volonterima, značaja i uloge starijih u životou i razvoju zajednice.

Mediji koji su svoj medijski prostor posvetili ovoj važnoj temi, bili su: regionalana „Vujić televizija“ lokalna televiizija „Valjevo Plus“ i televizija nedljnik „Marš“.