28.03.2020. – IZ DANA U DAN, naši MOBILNI TIMOVI – sačinjeni od volontera i zaposlenih u stručnoj službi Crvenog krsta Valjevo, pomažu građanima

28.03.2020. – IZ DANA U DAN, naši MOBILNI TIMOVI – sačinjeni od volontera i zaposlenih u stručnoj službi Crvenog krsta Valjevo, pomažu građanima da olakšaju svoj položaj u vanrednom stanju. Ovo su samo neki od njih spremni za pokret...

Crveni krst Valjevo raspolaže dovoljnim brojem mladih, kvalitetnih i obučenih volontera, a ima ih više od 150... koji svakoga dana, u skladu sa pravilima funkcionisanja u vanrednom stanju i potrebama štaba za vanredne situacije grada Valjeva i Crvenog krsta Valjevo, izvršavaju poverene zadatke u vezi sa snabdevanjem lica starijih od 65 godina i socijalno ugroženih korisnika narodne kuhinje u isporuci obroka do kućnog praga. Veliko hvala svim volonterima u ime Crvenog krsta Valjevo!!!


Podelite sa prijateljima