10.12.2019. – PREVENCIJA TRGOVINE LJUDIMA – predavanje vršnjačkih edukatora Crvenog krsta Valjevo za učenike 1. godine Poljoprivredne škole Valjevo

10.12.2019. – PREVENCIJA TRGOVINE LJUDIMA – Dvodnevno predavanje vršnjačkih edukatora Crvenog krsta Valjevo za 131 učenike 1. godine Poljoprivredne škole Valjevo

Crveni krst Valjevo je realizovao predavanja uz angažovanje svojih vršnjačkih edukatora na temu prevencije trgovine ljudima za 131 učenike 1. godine Poljoprivredne škole sa domom učenika „Valjevo“ gde svi učenici prve godine (šest odeljenja), njih 131 u dva uzastopna dana 04. i 05. Decembra, učestvovali u ovoj važnoj edukaciji namenjenu mladima. Svoja prva predavanja iz ove oblasti, samostalno su realizovale naši vršnjački edukatori: Anđela Janković učenica Poljoprivredne škole i Milica Đurđević, učenica Ekonomske škole Valjevo.

Njihova izlaganja su, sa velikom pažnjom, ispratili učenici najmlađe generacije poljoprivredne škole i utisak je da su edukatorke u svemu dostigle ciljeve koje edukacija postavlja. Ovaj tim vršnječkih edukatora imaće priliku da svoja naredna predavanja održi i u Ekonomskoj školi Valjevo, te ponovi izuzetan nivo koji su postavile na svojim prvim predavanjima. Ova edukacija bila je deo šire akcije zdravstveno prosvetnih predavanja vršnjačkih edukatora, koja su bila planirana za đake prvake. Naime, oni su u iste dane kada su imali predavanja na temu prevencije trgovine ljudima imali i po jedan čas predavanja na temu prevencije alkoholizma kod mladih. Na ovaj način, učenici prve godine poljoprivredne škole, bili su u prilici da usvoje čitav set individualnih zdravstveno bezbednosnih preporuka, što svakako pozitivno utiče na povećanje otpornosti pojedinaca i društva u celini na pomenute društvne izazove.

Način na koji se odvija implementacija informativnih radionica, poslednje gerneracije vršnjački edukatora sa obuke koja je nedavno realizovana, govori u prilog da je Crveni krst Valjevo odabrao prave kandidate i trenere. Takođe, ako je suditi po prvim predavanjima, ovo će upravo biti potvrda reči našeg sekretara Đukića sa otvaranja obuke, da je to program sa dugom tradicijom implementacije, ali i sa tradicijom izuzetnog kvaliteta predavanja.


Podelite sa prijateljima