09.12.2019. – HIV/SIDA – prevencija i očuvanje reproduktivnog zdravlja - Predavanje vršnjačkih edukatora za učenike 2.(druge) godine u Valjevskoj gimnaziji

Crveni krst Valjevo je, uz angažovanje svojih vršnjačkih edukatora, 09. decembra realizovao predavanje na temu prevencije HIV infekcije i očuvanja reproduktivnog zdravlja mladih, za učenike 2.godine u Valjevskoj gimnaziji. Svoje prvo „pilot“ predavanje na temu prevencije HIV infekcije i očuvanja reproduktivnog zdravlja mladih, realizovali su Andrej Zrnić i Luka Vujić koji su svoja znanja stekli na našem specijalizovanom seminaru a koji su i učenici 2. godine škole domaćina. Trener za obuku vršnjačkih edukatora bio je prisutan na edukaciji učenika i konstatuje, da su postavljeni ciljevi pred edukatore u svemu dostignuti. Nakon predavanja, edukatori i mentor su evaluirali realizovano predavanje i dogovorili smernice za unapređenje kvaliteta budućih predavanja. Tokom predavnja učenici su se uključivali zapažanjima, pitanjima ali su i proveravali informacije do kojih su došli neformalnim putem ili preko interneta. Vršnjački edukatori uspešno su obradli tematsku celinu i na kraju predavanja prisutnim učenicim podelili zdravstveno vaspitne letke i kondome. Predavanje je u ulozi mentora, pratio i stručni saradnik Crvenog krsta Valjevo, Aleksandar Tomić, koji je bio trener na obuci koju su edukatori pohađali.

Podelite sa prijateljima