04.12.2019. – HIV/SIDA – predavanja i radionice novih mladih vršnjačkih edukatora Crvenog krsta Valjevo u Poljoprivrednoj školi

04.12.2019. – HIV/SIDA – predavanja i radionice novih mladih vršnjačkih edukatora Crvenog krsta Valjevo u Poljoprivrednoj školi

Crveni krst Valjevo je 04.decembra, u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika u Valjevu, organizovao i pružio priliku svojim novim mladim vršnjačkim edukatorima, koji su osposobljeni na našem četvorodnevnom seminaru koji su završili 02.novembra, da samostalno realizuju predavanje i radionice na temu prevencije HIV/SIDE, uz stručnu i tehničku podršku Crvenog krsta Valjevo. Aktivnost je realizovana na temu „Prevencija side i očuvanje reproduktivnog zdravlja“ a pod nazivom: „SPOT“ – Saznaj, promoviši, obrazloži, testiraj! Uz nastavak kapanje „Nađi pravi izbor“ sa akcentom na metode zaštite od moguće infekcije. Cilj ove aktivnosti je da se učenicima pokaže važnost sveobuhvatnog pristupa u očuvanju reproduktivnog zdravlja, te da izbor sredstva kontracepcije i pravilan način njihovog korišćenja, može biti pravi način zaštite od polno prenosivih infekcija ali i metod sprečavanja maloletničkih trudnoća. Ove aktivnosti će se nastaviti kao kontinuirane aktivnosti u svim srednjim školama.

Podelite sa prijateljima